İptal ve İade Şartları

A –NEW ROADS TRAVEL AGENCY,gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

B –Tüketici tarafından hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, uçak bileti bedeli, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedel, tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde,(aynı kesintiler yapılarak) rezervasyon bedelinin % 60'ını, 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını NEW ROADS TRAVEL AGENCY’ye ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C –Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi, promosyonlu veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Özel Seyahat Sağlık ve Güvence Sigortası alan TÜKETİCİ, MÜCBİR sebep göstermesiyle tur iptal ve iadesi sigorta tarafından sağlanabilmektedir. MÜCBİR sebepler kapsamına '' ciddi derecede kaza ve yaralanma ile dünya sağlık örgütü tarafından acil hastalıklar kapsamına alınmış acil rahatsızlık, birinci dereceden yakınının vefatı, TÜKETİCİ’nin evinin ya da işyerinin yanması veya doğal afetlerle kullanılamaz hale gelmesi, TÜKETİCİ’nin vefatı'' gibi durumlar girmektedir. Bunların dışında Psikolojik tedaviler, daha önce tekrarlanmış kronik (akut) rahatsızlıklar, estetik tedaviler, rehabilitasyon tedavileri, doğum ve salgın hastalıklar sigorta kapsamında değerlendirilmemekte ve bu sebeplerden ötürü başvuran TÜKETİCİ’lerin tur iptal işlemi sağlanamamaktadır. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, Paket Tur Seyahat ve Sağlık Sigortasını tanzim eden sigorta şirketinden tur bedelinin iadesini TÜKETİCİ talep edebilir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Tüketicinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) gün içinde SİGORTA Şirketine belgesiyle birlikte sunulmalıdır.

D- Müşteri rezervasyonu iptal ettiği dönemde ödemelerinin tamamını yapmamış olsa dahi koşullar gereği edimlerinin tümünü yerine getirmekle mükelleftir. Bedelin zamanında ödenmemesi halinde günlük %5 gecikme faizi uygulanır.

E- Müşteri turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

F- İşbu sözleşme şartlarında belirtildiği şekliyle sigorta şirketi kapsamına giren tüm hususlar ile ilgili TÜKETİCİ’nin muhatabı sigorta şirketidir. Bu durumlarda tüketici tüm anlaşmazlık, dava, mahkeme, ödeme ve itiraz konularından NEW ROADS TRAVEL AGENCY’i öte kıldığını, sigorta şirketini muhatap kabul ettiğini beyan eder. 

G-Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; NEW ROADS TRAVEL AGENCY, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

H- NEW ROADS TRAVEL AGENCY, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında NEW ROADS TRAVEL AGENCY, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Bu durumda tüketiciye bedel iadesi yapılmaz.


AYATATUR TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİC. LTD. ŞTİ